Bibleja

Bibleja, alebo aj Písmo Zjeté, je hlavnou knihou Svedkov Liehovových. V nej a vo víne je skrytá pravda. Tu zapísané sú slová, ktoré vyslovil Liehova skrz ústa netriezvych prorokov. Čítaj s hladinkou a porozumením.

O pozývaní

Keď teda pozývate celú partiu, nebuďte ako opilci a nevytrubujte na celú krčmu, že beriete kolo, lebo oni tak činia, aby ich ostatní chválili. Veru, hovorím vám, už vypili svoju odmenu. Keď chcete pozvať partiu, robte to v skrytosti a pozývajte tak, že ani krčmárka nevie, že ste zaplatili celý účet. A potom budú ľudia milo prekvapení, keď prídu zaplatiť. Čiň tak, aby tvoje pozvanie ostalo skryté a Liehova ťa odmení, lebo on vidí aj v spitosti.

A keď sa vy idete baviť, nebuďte ako opilci, ktorí sa radi zabávajú a vykrikujú v parkoch, a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli a počuli. Veru, hovorím vám, už vypili svoju odmenu. Ale keď sa vy idete zabávať, vojdite do svojho chrámu, zavrite za sebou dvere a bavte sa svojou partiou v skrytosti, aby ste nikomu nevadili. A Liehova vás odmení, lebo on vidí aj v spitosti.