Bibleja

Bibleja, alebo aj Písmo Zjeté, je hlavnou knihou Svedkov Liehovových. V nej a vo víne je skrytá pravda. Tu zapísané sú slová, ktoré vyslovil Liehova skrz ústa netriezvych prorokov. Čítaj s hladinkou a porozumením.

Popoldecová streda

Popoldecová streda je jeden z najdôležitejších liehovistických sviatkov. Naši predkovia, tiež piči Liehovovi, počas Popoldecovej stredy dopili všetky zostávajúce zimné zásoby z páleníc. Čiže pili všetko čo tieklo. Sviatok sa volá Popoldecová streda preto, že tí, ktorí zle cez zimu hospodárili a už nič nemali, pocítili najviac pominuteľnosť mocného Liehovu a túžili aspoň po poldeci.

Na Popoldecovú stredu je posledná šanca si spiť svedomie pred pôstnym obdobím, ktoré nás čaká nasledujúcich 40 dní. Je to na pamiatku syna Lieha Špirita, ktorý kráčal 40 dní po púšti bez pálenky. Pôstime sa teda aj my a nezatvrdzujme svoje pečene, ale samozrejme, nie úplne. Moderný človek – Homo slopalbys, nie je stvorený na to, aby 40 dní nepil. Pôstne obdobie slúži, aby sa každý svedok telesne pripravil na Veľkopičné modpitby, ktoré nastanú 40 dní od Popoldecovej stredy. Cez pôstne obdobie je povolené, ba až odporúčané, skočiť na „jedno“ pivo v piatok večer. Nechceme predsa, aby naše lokálne liehostánky zatvorili kvôli mesačnej nečinnosti. Uvedomme si ,piči a pičky v liehu, nasledujúce dni akú prázdnotu pociťujeme bez Liehovovej lásky, ktorá nie je v nás a to hlavne v pečeni. Pretože Liehus Ťa zahreje!

Pamätaj, že lieh si a v lieh sa obrátiš.