Bibleja

Bibleja, alebo aj Písmo Zjeté, je hlavnou knihou Svedkov Liehovových. V nej a vo víne je skrytá pravda. Tu zapísané sú slová, ktoré vyslovil Liehova skrz ústa netriezvych prorokov. Čítaj s hladinkou a porozumením.

Stvorenie sveta

Na podčiarku stvoril Liehova nebo a zem. Zem bola pustá a nudná, tma bola nad pálenicou a opar Lieha sa vznášal nad vodami. Liehova povedal: Buď svetlo.

A bolo svetlo na konci tunela… a Lieho videl, že svetlo je dobré. A oddelil Lieho svetlo od tmy a nazval svetlo dňom a tmu nocou, aby všetci Svedkovia Liehovovi vedeli, kedy treba pracovať a kedy piť. Kedy treba krčmu otvoriť a kedy z nej do práce odísť.

A bol večer, a bolo ráno, prvý deň. Lieho riekol: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. A tak Lieho utvoril oblohu a oddelil svoje nealko od nášho nealka, aby mu voda nikdy ráno na suchoty nechýbala.

Bol večer a bolo ráno, ďalší deň. I Lieho oddelil zem úrodnú od vzduchu, aby zem zarodila a dala svetu ovocie s vysokým obsahom cukru, a vzduch, aby živil ohne páleníc. Tak sa aj stalo a Lieho videl, že keď sa to vypáli, bude to dobré.

A bol večer a bolo ráno, ďalší deň. Tu stvoril Liehova svetlá nebeské. Slnko aby pomáhalo ovociu zrieť a Mesiac aby stál tichú stráž zmoreným pútnikom ležiacim pri ceste.

Na ďalší deň sa Liehova počal tvoriť rastliny. Potvoril mnoho krovín a drevín, i snažil sa, aby sa zo všetkého dalo aspoň niečo vypáliť. A tak si Liehova konečne mocne upil z páleného i videl, že je to dobré.

Na deň šiesty veľká opica kvárila Liehovu a on si musel riadne upiť z morí nealka, lebo suchoty boli nekonečné. Aj tak sa Liehova počal stvoriť niečo pod svoj obraz.  I napľul si do dlaní, zahnietol hlinu a vyformoval z nej človeka. Dúchol naň svojim nesviežim dychom a hlina ožila. I priviedol človeka k Rajským páleniciam a po prvýkrát na novej zemi Liehova nepil sám. I riekol: Ajhľa, dávam ti toto more pív a vín, potoky destilátov, žriedla koňakov a pramene brandy. Užívaj, veď kto užíva s rozumom, dvakrát užíva. I dali si obaja zo všetkého až sa spolu namazali pod obraz Liehovu. Na siedmy deň tak obaja radšej oddychovali.