Bibleja

Bibleja, alebo aj Písmo Zjeté, je hlavnou knihou Svedkov Liehovových. V nej a vo víne je skrytá pravda. Tu zapísané sú slová, ktoré vyslovil Liehova skrz ústa netriezvych prorokov. Čítaj s hladinkou a porozumením.

Mojsej, vyvolený z východu

I zrodilo sa v zemi na východe dieťa vyvolené. Matka jeho vedela, že predurčené je veľké veci vykonať, no pochádzal z národa, ktorému piť nebolo dovolené. Nechcela aby vyrastalo v rodine kde sa nepije, tak vložila dieťa do Košíc a poslala po Hornáde až do zeme Etilskej. Tu sa ráno dcéra faraónova išla po opici  k rieke osviežiť, uzrela chlapca i vzala ho za svojho. Pozrela naň a riekla: Budem ťa volať Mojsej, lebo z Košíc som ťa vytiahla.

Tak žil Mojsej medzi národom mocných Etilanov, ktorý ľud Izralejitský zotročil, a tí im museli z fliaš čo Etilania vypili pyramídy stavať. Žiaľ, pamiatka na ne nám neostala, lebo neskôr iné národy fľaše vzali a do zberu vrátili. Izralejiti však za svoju drinu nedostávali ani kvapku alkoholu. Chlapec vyrástol v muža s pobelavým kaderým a dal sa na kariéru rokera, lebo vedel, že tam je telo Liehovovo hojne zastúpené.

Raz tak sedel Mojsej na suchu, brnkal na gitaru a nemal čím hrdlo ovlažiť. Tu zrazu zahorel ovocný krík ohňom páleníc, domáca začala po kríku stekať a vôňa liehu sa šírila okolím. To zdvihlo Mojseja zo zeme, slina ukrutná ho chytila pri pohľade na prameň domácej, čo spod kríku vyviera,l a v hlave začul dva hlasy.

Prvý povedal: Vypi to!

Na čo druhý hneď povedal: Si nepočul? Vypi to! To k tebe hovorím ja, Liehova, tvoj Pán. Smäd tvojho národa Izralejitov z východu doliahol až k mojej pečeni. Ľud Etilský sa sám liehom opája a im nedá ani prst omočiť. Pôjdeš k faraónovi a vyvedieš môj ľud z nepitia až do Zeme zaslopanej!

Na čo on mu povedal: Pán môj. Kto som ja, že môžem vstúpiť za faraónom do krčmy?

I Liehova riekol: Neboj sa. Ja pôjdem s tebou k faraónovi, lebo ty si vyvolený.
Ty si Mojsej z Košíc. Teda z Košicoch. Bo my východniari všetko skloňujeme, podľa vzoru hroch.