Bibleja

Bibleja, alebo aj Písmo Zjeté, je hlavnou knihou Svedkov Liehovových. V nej a vo víne je skrytá pravda. Tu zapísané sú slová, ktoré vyslovil Liehova skrz ústa netriezvych prorokov. Čítaj s hladinkou a porozumením.

Desatoro pikázaní

Šiel teda Mojsej na horu Slopaj ako mu prikázal Liehova. Tu sa ozvala hromová rana a z neba sa ozval Liehova: Mojsej počuj môj hlas a na tieto tabule zapíš, čo ti poviem. Ľud môj v hriechu žije a nevie ako správne ctiť moje meno. Dám im teda 10 prikázaní, podľa ktorých treba piť od tohto času až na veky.

Popíjať budeš Lieha, svojho pána z celého svojho hrdla, z celej svoje pečene a z celej sily, a naleješ svojmu blížnemu, ako sebe samému.

Po prvom
Ja som Lieho tvoj! Nebudeš mať iných mocností okrem mňa, po ktorých sa budeš klaňať!

Po druhom
Neodmietneš telo Liehovovo zadarmo!

Po treťom
Spomni si človeče, aby si každý deň vypil!

Po štvrtom
Vypi s Otcom i Matkou svojou!

Po piatom
Nevyleješ!

Po šiestom
Nerozbiješ!

Po siedmom
Neodoprieš!

Po ôsmom
Neublížiš telu ani duši stvorenej Liehovom!

Po deviatom
Nevypiješ poldeco blížneho svojho!

Po desiatom
Nerozbiješ nič iného okrem seba. Ani papuľu, ani majetok spolupiča svojho, ani ničoho čo jeho je!