Dnes má meniny: Vratko

Bibleja

Bibleja, alebo aj Písmo Zjeté, je hlavnou knihou Svedkov Liehovových. V nej a vo víne je skrytá pravda. Tu zapísané sú slová, ktoré vyslovil Liehova skrz ústa netriezvych prorokov. Čítaj s hladinkou a porozumením.

Ako Pivoter zaprel Liehžiša

Bolo to ráno po Poslednej párty v Poldecodámskej záhrade, po ktorej Liehžiša Rumania na záchytku zobrali a jeho alkoštoli sa rozpŕchli na všetky strany. Tu zobudil sa alkoštol Pivoter nad ránom kdesi na nádvorí, holý, bosý, rozdrbaný, a vôbec nevedel kde je, ako sa tam dostal, a kam ide.

Tu prišla k nemu nejaká slúžka a povedala: Aj ty si bol s Liehžišom Nalilejským!
Ale on čerstvo zobudený, nevedel ešte ani ako sa volá a pred všetkými zaprel: Neviem, čo hovoríš. Keď sa ledva pozbieral a vyšiel k bráne do krčmy, že vyrovná, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: Aj tento bol včera s Liehžišom Nazdarhetským! Ale on si ani za boha nevedel na nič zo včera spomenúť a povedal: Chskym? Ja nepoznám vôbec neviem úplne, ani vizuálne. A tak znova zaprel aj z prísahou. O chvíľu pristúpili tí, čo práve z krčmy odchádzali a povedali Pivoterovi, ktorému sa ešte jazyk plietol: Veru, aj ty si s nimi včera bol, veď aj tvoja reč ťa prezrádza. Vtedy sa začal zaklínať, hrozne nadával a prisahal: Nepoznám toho človeka. A v tom krčmár svetlom zablikal. Tu rozpamätal sa Pivoter na slová, ktoré mu povedal Liehžiš: Skôr ako krčmár ráno svetlom zabliká, ty ma trikrát zaprieš.

Vyšiel von z krčmy a horko zazvracal.