Dnes má meniny: Vratko

Bibleja

Bibleja, alebo aj Písmo Zjeté, je hlavnou knihou Svedkov Liehovových. V nej a vo víne je skrytá pravda. Tu zapísané sú slová, ktoré vyslovil Liehova skrz ústa netriezvych prorokov. Čítaj s hladinkou a porozumením.

Prečo platíte za to, čo smäd netíši?

Toto hovorí Pán:

Poďte ku krčmám všetci, čo ste smädní, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte pivo a pite. Poďte, kupujte bez striebra, víno a rum bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je pivo, a driete za to, čo smäd netíši? Počúvajte mňa a budete piť dobroty, a budete sa kochať vo vínach vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu. Budeš volať k stolu národ, ktorý nepoznáš; národy, ktoré ťa nepozvali, pribehnú k tebe kvôli Liehovovi.

Hľadajte krčmára, kým ho možno nájsť, volajte ho, kým je nablízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery, nech sa vráti k Liehovovi a on sa nad ním zmiluje, lebo on veľkodušne z pípy odpúšťa.

Lebo moje pálenky nie sú vaše pálenky, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje percentá nad vašimi percentami. A ako z neba padá dážď a sneh, a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby potom ona napojila vás a dala pivo smädnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst: Nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem a ešte aj fľašku donesie.